September 26, 2014

Er du kreativ?
10 personlighedstræk der identificerer dig som et
vaskeægte kreativt individ.


Alle eksperter er enige om at nye idéer er en forudsætning for innovation. Og ligeså sandt er det, at der kræves kreativitet til at fostre nye idéer. Spørgsmålet er blot; Hvem er disse højt udviklede kreative individer og hvordan identificerer vi dem?

Meget tyder på at vi skal kigge efter det 'komplekse' menneske. Mihaly Csikszentmihalyi (udtales “tjik - sent - mi - haj – ii”) har forsket i kreativitet og innovation i mere end 30 år. Han er professor og tidligere formand for Afdelingen for Psykologi på University of Chicago. Han undersøgte og definerede konceptet om "kreativt flow" og er forfatteren af topsælgeren 'Flow and The Evolving Self'.

I Csikszentmihalyi's bog 'Creativity: The Work and Lives of 91 Eminent People' destillerer han den kreative personligheds kompleksitet og anfører at det er 'kompleksitet' der adskiller den virkelig kreative personlighed fra andre. "Kompleksitet i kreativitet - siger Csikszentmihalyi - udmønter sig i diamentralt modsatte personlighedstræk, hvilket betyder at kreative individer ofte har en kombination af modsætninger i deres personlighedstræk eller har indvendige, modstående spændinger".

Eksempelvis tenderer personlighedstræk i mindre kreative individer mod adskillelse, såsom introverte vs ekstroverte individer, aktive vs mere stillesiddende personlighedstyper, eller disciplinerede vs ikke-disciplerede individer. I kreative individer eksisterer disse modsatte træk imidlertid side-om-side, og forekommer ofte simultant - altså, de foregår på samme tid, i samme øjeblik.

Modsætningstræk hos kreative individer

Her er de 10 modsætningstræk som Csikszentmihalyi identificerer hos kreative individer:

 1. Energisk og alligevel stille og stillesiddende.
 2. Kreative individer har en masse energi eller en glubende appetit for deres arbejde og maksimal koncentration og fokus når de arbejder på et projekt. Alligevel nyder de i stort omfang fritiden, hvile og afslappende måder at oplade deres batterier på. De forstår at refleksion er central for den kreative proces. De er ikke hyperaktive eller 'altid på', men véd hvordan de kan hyper-fokusere deres opmærksomhed. Men de har også lært at følge kroppens naturlige rytme efter intense arbejdsoplevelser, for således at re-vitalisere sig selv i tilstrækkelig grad.

 3. Begavet og dog naive.
 4. En anden måde at beskrive disse modstående træk på, siger Csikszentmihalyi, er "visdom vs barnlighed". Med andre ord, en grad af emotionel og mental umodenhed synes at være udslagsgivende for stor indsigt. Og dog, kreative individer er unægteligt begavede, og besidder høje færdigheder i både konvergent og divergent tænkning. Konvergent betyder intelligens bedømt efter IQ test, eller test der måler evner for rationelle problemløsning. Divergent tænkning refererer til evnen at komme på mange løsninger eller idéer for problemer der ikke har én løsning - tænkning der kræver fleksibilitet. Imidlertid er kombinationen af konvergent og divergent tænkning kritisk fordi divergent tænkning, eller at komme på mangfoldige idéer, ikke er særlig nyttig, medmindre individet har evnen til at adskille den gode idé fra den dårlige.

 5. Legende men også stærkt disciplineret og fokuseret
 6. Kreative individer oprigtigt nyder legende holdninger, at have det sjov, være spøgefuld og kender værdien af latter og af at holde situationer og omgivelser lette og fri for unødvendig tunghed. Men kreative individer er også stærkt disciplinerede, stærkt fokuserede, og forstår, at kun gennem hårdt arbejde bliver opfindelser og kunstværker fuldendt og afsluttet, bøger skrevet færdig, nye virksomheder vokse op, og videnskabelige opdagelser fundet. De arbejder ekstremt hårdt, ofte til langt ud på natten, eller vågner midt om natten med en følelse af beslutsomhed og udholdenhed for at genoptage arbejdet med et projekt der optager dem.

 7. Opfindsom og i fantasien men samtidigt forankret i realiteter og virkelighed
 8. Kreative kunstnere og videnskabsfolk må kende virkeligheden, men må være i stand til at rejse til steder der er anderledes og meget forskellige fra den nuværende. Deres forestillingsevne bringer dem til disse steder, og hvad der ved første blik synes bizart og fremmed for andre, skaber en nyhed som - før eller siden - de fleste individer anerkender som værende sandt. Imidlertid er 'flugten' ind i forestillingens verden ikke ensbetydende med at gå til steder der ikke giver mening, eller simpelthen er langt ude eller urealistisk. Normale mennesker er sjældent originale, men de er sommetider bizarre. Kreative mennesker, tyder det på, er originale uden at være bizarre. Det usædvanlige, det nyskabende de ser, er rodfæstet i virkeligheden. Mens de fleste synes at anerkende disse træk hos kunstnere og videnskabsfolk - træk for rejser mellem forestillingsverdener og fantasi - så gælder det ligesåvel for kreative forretningsfolk og politikere.

 9. Ekstrovert men også introvert.
 10. Psykologer har længe anvendt test og andre måder til at bestemme ekstroversion og introversion, og kategoriserer individer som enten det ene eller det andet: Enten får de energi fra folkeskarer og ved at arbejde sammen med og iblandt andre; eller de får energi fra stille, isolerede omgivelser uden konstant interaktion. Disse træk har længe været betragtet som fasttømret i beskrivelsen af modsatte personligheder. Kreative individer forvirrer imidlertid psykologerne såvel som de, der kender dem og arbejder sammen med dem. De har nemlig samme mål af begge træk og de udfolder dem ofte simultant..

 11. Ydmyg og alligevel stolt.
 12. Kreative individer er ganske klar over at deres arbejde holder, udelukkende i relation til så mange andre store kreative bestræbelser. De er ydmyge overfor udsigten til at blive inkluderet iblandt de 'store', men anerkender også tydeligt sine egne personlige bedrifter og hvad de har udrettet. De kender deres styrker. De er også overordentlig fokuseret på nye bedrifter og udfordringer, uanset tidligere succes'er, idet de erkender - som forfattere bekræfter - at en ny, blank, uskrevet side venter på dem hver dag.

 13. Psykologisk androgyn.
 14. Kreative individer trodser køns-stereotyper. Kreative kvinder, for eksempel, er hårdere og mere dominerende end andre mindre kreative kvinder. Alligevel er de også omsorgsfulde. Kreative mænd er på den anden side mindre aggressive og mere sensitive end deres mandlige jævnaldrende. Og dog har de også de normale mandlige psykologiske karakteristika.
  Psykologisk androgyn refererer ikke til seksualitet.

 15. Oprørsk rebel men samtidig konservativ.
 16. For at være kreativ, må individet først internalisere deres kultur, kende reglerne, skikke og konventionerne: Domænet og området hvor de 'opererer'. Men hvis de kun er traditionelle og holder sig til disse konventioner, vil kreativitet aldrig forekomme, kulturer vil ikke udvikle sig og ingenting vil forandres. Alligevel vil forandring - blot fordi et individ ønsker forandring - ikke producere varige forbedringer og heller ingen holdbare bidrag. Det er synergien mellem at have oprøskheden til at bevæge sig hen, hvor andre ikke har været, og samtidigt forstå og erkende hvad der er et værdifuldt bidrag til kulturen og samfundet som helhed.

 17. Passioneret omkring arbejde og gerning,
  men samtidig kritisk objektiv.
 18. Ægte kreative individer skaber en distance mellem dem selv og deres arbejde, således at de er i stand til at træde et skridt tilbage og objektivt betragte dets værdier og kvaliteter samt dets begrænsninger. Og dog besidder de en umådelig stor passion omkring deres gerning, og forfølger den indtil de oplever en internaliseret følelse af tilfredshed med det færdige produkt.

 19. Åbenhed og følsomhed og dog en lav smertetærskel.
 20. Kreative individer er store livsnydere; deres åbenhed og modtagelighed gør, at de har en høj påskønnelse af kultur, kunsten, musik, sport og andre interesser. Imidlertid inviterer denne åbenhed og passion ofte smerte, som de har en ekstrem lav tærskel for. Forfattere er stærkt forpinte når de læser dårlig prosa eller dåeligt skrevne essays eller artikler; opfindere og ingeniører oplever smerte, når noget ikke er godt og ordentligt designet. En virksomhedsleder oplever smerte når han eller hun må lukke en afdeling eller fabrik, eller når de ansattes arbejde ikke står mål med eller lever op til hans eller hendes standarder.

Csikszentmihalyi anfører i sit banebrydende værk fra 1996, “Creativity, Flow And The Psychology of Discovery And Invention,” at kreative individer består af ekstreme modsætninger der, til forskel fra at være 'individuel', hver især er en 'mangfoldighed'.

""Ligesom farven hvid indeholder alle nuancer i spektret, har virkelig vaskeægte kreative en tendens til at samle hele spændvidden af menneskellige muligheder, inden i dem selv."


Jeg håber du har set 'lyset'...;-)